From the point of Light within the Mind of God

Let light stream forth into the minds of men.

Let Light descend on Earth.

From the point of Love within the Heart of God

Let Love stream forth into the hearts of men.

May Christ return to Earth.

From the center where the Will of God is known

Let purpose guide the little wills of men

The purpose which the Masters know and serve.

From the center which we call the race of men

Let the Plan of Love and Light work out

And may it seal the door where evil dwells.

Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.

*

Tanrı'nın zihnindeki ışığın çıkış noktasından

Işık aksın insanların zihnine

Işık Dünya'ya insin.

Tanrı'nın kalbindeki sevginin çıkış noktasından

Sevgi aksın insanların kalplerine

Mesih dünyaya dönsün.

Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkezden

İlahi amaç insanların küçük iradelerine yön versin

Üstadların bildiği ve hizmet ettiği amaç.

Bizim insan adını verdiğimiz ırkın merkezinden

Işık ve Sevginin Planı vuku bulsun

ve bu plan kötülüğün meskeninin kapısını mühürlesin.

IŞIK VE SEVGİ VE GÜÇ DÜNYA'NIN İLAHİ PLANINI TESİS ETSİN.

Telif Hakkı © 2022 Tüm Hakları Saklıdır